ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Channel Management & O.T.A’s Operations

Oλιστικό Σύστημα Διαχείρισης Καναλιών Πώλησης

Σήμερα, εποχή διαδικτυακής σύνδεσης των πάντων, πάνω από το 80 % των κρατήσεων των ξενοδοχείων γίνονται ψηφιακά και μάλιστα από ψηφιακές πλατφόρμες όπως η Booking, Expedia, Hotelbeds κλπ., γνωστές ως ΟΤΑs (Online Travel Agents). Δεδομένης της δημοτικότητας και της ασφάλειας τους, οι πλατφόρμες αυτές αποτελούν πλέον την διεθνή ψηφιακή βιτρίνα του ξενοδοχείου και το πλέον σημαντικό σημείο πώλησης (Digital Point of Sale).

 

Έτσι θεωρείται απαραίτητη για το σύγχρονο ξενοδοχείο η συνεχής επίβλεψη του προφίλ στο διαδίκτυο και η παράλληλη διαμόρφωση αποδοτικής τιμολογιακής πολιτικής.

 

Κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι οι πλατφόρμες αυτές ολοένα και αυξάνονται. Έτσι η πολλαπλή παρουσία του ξενοδοχείου σε αυτές αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που οι περισσότεροι αγνοούν. Συνεπώς η ευρεία και στρατηγική τοποθέτηση στους ΟΤΑs λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στην αύξηση του μερίδιου στην αγορά.

Στην Hotel Raise φροντίζουμε για:

  • Την αύξηση των απευθείας κρατήσεων (direct bookings) μέσα από τη συνεχή αύξηση της παρουσίας σε πολλαπλά κανάλια κρατήσεων.
  • Τη δημιουργία και ολοκληρωμένη διαχείριση των καναλιών πώλησης του ξενοδοχείου σε συνεργασία με προμηθευτές channel management.
  • Τη διατήρηση ενημερωμένων πληροφοριών ανά κανάλι επικοινωνίας.
  • Επίβλεψη για αποφυγή over-bookings και διασύνδεση των πληροφοριών ανά κανάλι κράτησης αλλά και άμεση λύση σε παρουσία αυτών!
  • Διαχείριση της δημοτικότητας του λογαριασμού του ξενοδοχείου με βάση τις αξιολογήσεις των πελατών.
  • Με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων διαμορφώνουμε την τιμολογιακή πολιτική του ξενοδοχείου ανά κανάλι πώλησης.
  • Αυτοματοποιήσεις για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Επικοινωνία