ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Brand Management

Έμφαση στην Αξία – Εστίαση στη Φήμη

Ειδικά σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, η υπερπροσφορά δωματίων έχει οδηγήσει στην ομογενοποίηση του τουριστικού προϊόντος. Συνεπώς, ένας από τους στόχους του σύγχρονου ξενοδόχου είναι να μπορεί να ξεχωρίζει το ξενοδοχείο του από τη «μάζα», δημιουργώντας προστιθέμενη αξία μέσα από μία οργανωμένη στρατηγική διαφοροποίησης.

 

Δημιουργώντας ένα συγκροτημένο brand image για το ξενοδοχείο σας, δεν γίνεστε πλέον μέρος του σωρού στην αγορά, αλλά μπορείτε τοποθετηθείτε σε αυτήν υπο όλες τις συνθήκες.

Στην Hotel Raise γνωρίζουμε όλες τις σύγχρονες μεθόδους και κατέχουμε τα εργαλεία προκειμένου να διαμορφώσει το ξενοδοχείο σας το δικό του μοναδικό «brand».

Στην Hotel Raise

  • Χαράζουμε μαζί σας τη στρατηγική brand management
  • Επιβλέπουμε τις ενέργειες marketing του ξενοδοχείου είτε γίνονται in-house είτε σε συνεργασία με εταιρία.
  • Δίνουμε τις κατάλληλες κατευθυντήριες οδηγίες προκειμένου το ξενοδοχείο να «επικοινωνεί» προς τα έξω την κατάλληλη εικόνα με βάση τις αξίες και τις υπηρεσίες που παρέχει.
  • Σε διαρκή επικοινωνία με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες ή με την ομάδα που θα μας υποδείξετε , σας βοηθάμε να συντονίσετε τις επικοινωνιακές και διαφημιστικές ενέργειες του ξενοδοχείου ή του καταλύματος σας (Google Ads, Social Media, PPC κ.λπ) με βάση τη στρατηγική που έχουμε ήδη θέσει στο revenue management  και στο channel management για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και την αύξηση των κερδών.

Επικοινωνία