ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Budgeting & Finance

Συντονισμός και ολιστική προσέγγιση

H επιτυχία ενός καταλύματος, δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό κρατήσεων και τις καλές τιμές.  Χρειάζεται επιπλέον ορθολογική διαχείριση της χρηματορροής, σωστή αξιολόγηση του κόστους υπηρεσιών, επιλογή των στρατηγικών που παράγουν το καλύτερο αποτέλεσμα με τις μικρότερες δυνατές δαπάνες.

Παράλληλα, χρειάζεται συντονισμός και ολιστική προσέγγιση στην υλοποίηση των στόχων του ξενοδοχείου.

Σε συνεργασία με τους οικονομικούς μας συμβούλους αλλά και τα αντίστοιχα τμήματα του ξενοδοχείου σας (F&B, Λογιστήριο κ.λπ) σας βοηθάμε να οργανώσετε τον προϋπολογισμό, τα κόστη, τις χρηματοροές και σας συμβουλεύουμε στις επιχειρηματικές σας αποφάσεις.

Επικοινωνία